Utleie av lokaler

UTLEIE AV AMALDHUS

Det er muligheter for venner av Amaldhus å leie huset til kursvirksomhet og sosiale
arrangementer. Utleie skjer i samarbeid med dagligleder. For leie kontakt: 22553506

Hovedhus

Hovedhus

Fra kl. 17.00. Vask av lokaler inkludert. Kr. 2.500.-
Ukedager
Sidebygg

Sidebygg

Hverdager 0800 til 1700. Kr. 1000.-
Dagtid hverdager
Sidebygg

Sidebygg

Dag og kveld i helgen Kr. 2000.-
Helg og røde dager
Hovedhus

Hovedhus

Dag og kveld. Vask ikke inkludert. Kr. 3.500.-
Lørdag/søndag
Sidebygg

Sidebygg

1700 – 2200. Kr. 1000.-
Ettermiddag
Sidebygg

Sidebygg

Leie to dager. Kr. 3500.-
Helg og røde dager
Partytelt

Partytelt

Oppsett og nedrigging av partytelt. Kr. 1000.-
På forespørsel
Sidebygg

Sidebygg

Dag pluss kveld. Kr. 1500.-
Dag + kveld hverdager

HUSREGLER FOR LEIETAKER AV AMALDHUS

Nøkkel utleveres senest kl. 15.00 siste virkedagen før utleie –
leveres tilbake første virkedag før kl 10.00 etter utleie.

Peis og vedovner brukes kun til levende lys – skal ikke tennes
opp i. Det store spisebordet skal ikke flyttes. Uteområdet kan
bruk esetter avtale frem til kl 23.00

Når huset forlates – påse at: levende lys er slokket, oppvaskmaskin
er avslått, stikkontakter til kaffemaskin og vannkoker er trukket ut,
lysene avslått, vinduer er lukket og at ytterdøren er låst. Området
må forlates før kl. 02.00.

BRANNSIKKERHET VED UTLEIE AV AMALDHUS

Brannvesnet er direkte koblet opp mot Amaldhus. Dersom alarmen går vil de være her i løpet av minutter
Går brannalarmen og det brenner i bygget, forlat bygningen og møt brannvesenet på parkeringsplassen.
Kontakt daglig leder på Tlf. 947 82 843 eller det nummeret du har fått. NB. etter at du har forlatt bygget.

AMALDHUS ER SPRINKLET

Leietaker blir vist og fortalt:
• gjeldende branninstruks for bygget
• forhold som kan utløse brannalarm
• informasjon om rømningsveier

• informasjon om EL-utstyr som skal slås av etter bruk – som å:
– trekke ut ledninger til kaffetrakter og vannkoker
– slå av alle kokeplatene
– trekke ut ledninger til oljeovnene
– ikke forlate rom med levende lys

• går brannalarmen skal alle forlate bygget
• ved brannalarm går det en direkte melding til Oslo Brannvesen

 

Hovedhus

Hovedhus

Fra kl. 17.00. Vask av lokaler inkludert. Kr. 2.500.-
Ukedager
Hovedhus

Hovedhus

Dag og kveld. Vask ikke inkludert. Kr. 3.500.-
Lørdag/søndag
Partytelt

Partytelt

Oppsett og nedrigging av partytelt. Kr. 1000.-
På forespørsel
Sidebygg

Sidebygg

Hverdager 0800 til 1700. Kr. 1000.-
Dagtid hverdager
Sidebygg

Sidebygg

Dag pluss kveld. Kr. 1500.-
Dag + kveld hverdager
Sidebygg

Sidebygg

1700 – 2200. Kr. 1000.-
Ettermiddag
Sidebygg

Sidebygg

Dag og kveld i helgen Kr. 2000.-
Helg og røde dager
Sidebygg

Sidebygg

Leie to dager. Kr. 3500.-
Helg og røde dager
Utleie

Copyright © 2020 Amaldhus Aktivitetshus
Majorstuveien 8, 0353 Oslo. Tlf. 22553506
Nettside utviklet av Michael Undseth-Gyllenberg

Det sitter i veggene hos Amaldhus

mandag – fredag: 08:00 – 15:00